Προφίλ

Ο Σύνδεσμος Καταστημάτων Διαρκούς Εξυπηρέτησης – ΣΥ.ΚΑ.Δ.Ε. – ιδρύθηκε το 2004 με στόχο να εκφράσει ένα μεγάλο αριθμό καταστημάτων που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα των αναγκών του σύγχρονου καταναλωτή. Ο Σύνδεσμός μας αντιπροσωπεύει πέραν των 250 καταστημάτων διαρκούς εξυπηρέτησης στην Κύπρο. Σκοπός του Συνδέσμου είναι, μεταξύ άλλων, να αντιπροσωπεύει τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών του και να αναπτύσσει ένα πνεύμα αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ τους.

Δοικητικό Συμβούλιο

Ανδρέας Θεοδούλου, Πρόεδρος

Έκτορας Καραγιάννης, Αντιπρόεδρος

Ανδρέας Εγγλέζος, Γραμματέας

Μάρω Αρέστη, Ταμείας

Μάρω Εμμανουήλ, Μέλος