Οι κόκκινες γραμμές των ωραρίων

αναρτήθηκε στις 29 Απρ 2015, 1:49 π.μ. από το χρήστη SYKADE Admin   [ ενημερώθηκε 29 Απρ 2015, 1:51 π.μ. ]

Οι ποινές, οι αργίες και οι τουριστικές ζώνες επίκεντρο έκθεσης της Βουλής

Τις κόκκινες γραμμές ανάμεσα στα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, των καλεσμένων και του Υπουργείου Εργασίας παρουσιάζει η έκθεση για το νομοσχέδιο, τους κανονισμούς και την πρόταση νόμου που κατέθεσε ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Άγγελος Βότσης.

Πάντως, τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, των κανονισμών και της πρότασης νόμου στην ολομέλεια του σώματος, ενώ ενδεχομένως θα καταθέσουν και σχετικές τροπολογίες.

O βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Νουρής θα καταθέσει πρόταση νόμου για παράταση του υφιστάμενου ωραρίου για 15 μέρες, πρόταση που εκτιμάται ότι θα λάβει την πλειοψηφία των βουλευτών. Το ΑΚΕΛ επαναφέρει την πρόταση των τουριστικών ζωνών και το κλείσιμο των καταστημάτων τις Κυριακές. Η σύγκλιση αναζητείται στη δημιουργία θερινής- χειμερινής περιόδου ωστόσο το κλειδί είναι στις περιοχές που θα επιτραπεί το άνοιγμα των καταστημάτων- πέραν της ελεύθερης Αμμοχώστου.

1.  Το ενδεχόμενο να μην καθοριστούν τουριστικές περιοχές στις οποίες τα καταστήματα να είναι δυνατό να είναι ανοιχτά την Κυριακή, με εξαίρεση την επαρχία Αμμοχώστου και ενδεχομένως και κάποιες άλλες περιοχές που έχουν ιδιαιτερότητες, επειδή τα καταστήματα στις περιοχές αυτές εργάζονται μόνο τρεις έως τέσσερις μήνες το χρόνο.

2.   Ο διαχωρισμός του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων της χειμερινής περιόδου από εκείνο της θερινής περιόδου.  Οι περίοδοι ενδεχομένως να καθοριστούν διαφορετικά από χρονικής άποψης απ’ ό,τι καθορίζονται ήδη στην υφιστάμενη νομοθεσία.  Περαιτέρω, να προβλεφθεί ότι κατά τη χειμερινή περίοδο όλα τα καταστήματα θα είναι κλειστά την Κυριακή, ενώ κατά τη θερινή περίοδο θα είναι ανοικτά την Κυριακή, είτε σε καθορισμένες τουριστικές περιοχές είτε σε όλη την Κύπρο.

3.   Το ενδεχόμενο αύξησης των προβλεπόμενων στο νόμο ποινών, ώστε να καταστεί πιο αποτρεπτική η διάπραξη των αδικημάτων αυτών σε βάρος των εργαζομένων και να διασφαλιστούν τα δικαιώματά τους.  Περαιτέρω, τέθηκε και ο προβληματισμός της εισαγωγής στη νομοθεσία αυτή προνοιών για την εξώδικη ρύθμιση των αδικημάτων, καθώς και τη δυνατότητα επιβολής διοικητικού προστίμου.

4.   Εκφράστηκε η διαφωνία μελών της επιτροπής σε σχέση με τη διαγραφή από τις αργίες της 2ας Ιανουαρίου και αντικατάστασή της με την Κυριακή του Πάσχα, που προτείνεται με τους κανονισμούς αυτούς, καθώς η Κυριακή του Πάσχα ούτως ή άλλως έχει καθιερωθεί ως αργία.  

Ολόκληρη η Κύπρος τουριστική περιοχή

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της Επιτροπής στην παρουσία και της εκπροσώπου της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, η εν λόγω εκπρόσωπος, ανταποκρινόμενη σε ερώτημα του προέδρου της επιτροπής για το κατά πόσο οι υπό συζήτηση κανονισμοί συγκρούονται με την υφιστάμενη νομοθεσία, στην οποία δεν υπάρχει πρόνοια, ώστε ολόκληρη η Κύπρος να καθοριστεί ως τουριστική περιοχή, δήλωσε ότι το ζήτημα αυτό έχει τεθεί ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε σχετική προσφυγή που καταχώρησε η ΠΟΒΕΚ και το θέμα βρίσκεται σε εκκρεμότητα. 

 Η ίδια κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής την επιχειρηματολογία που ανεπτύχθη ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προς υποστήριξη της έκδοσης διαταγμάτων για τον καθορισμό τουριστικών περιοχών από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία αυτή, έχοντας υπόψη τα μεγέθη των επαρχιών, οι διακυμάνσεις στη διακίνηση τουριστών δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες και, εφόσον οι τουρίστες διακινούνται σε ολόκληρη την Κύπρο, η Κύπρος μπορεί να θεωρηθεί ως ενιαία τουριστική περιοχή.  Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, αυτό το ζήτημα θα κριθεί τελικά από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Πρόταση νόμου Άγγελου Βότση

Συγκεκριμένα, με την πρόταση νόμου που κατέθεσε ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Άγγελος Βότσης προτείνεται όπως κάθε γενικό κατάστημα κατά τη χειμερινή περίοδο, από τη Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο δε θα ανοίγει νωρίτερα από τις 5.00 π.μ. και δε θα κλείνει αργότερα από τις 8.00 μ.μ. και την Κυριακή θα είναι κλειστό. Περαιτέρω, κάθε γενικό κατάστημα κατά τη θερινή περίοδο, από τη Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο δε θα ανοίγει νωρίτερα από τις 5.00 π.μ. και δε θα κλείνει αργότερα από τις 9.00 μ.μ. και την Κυριακή θα είναι κλειστό.  Επίσης, όσον αφορά τα καταστήματα επίπλωσης, θα τυγχάνουν εφαρμογής μεταξύ άλλων οι πιο πάνω ρυθμίσεις.  Ωστόσο, προστίθεται στις εξαιρέσεις ότι τις δεύτερες Κυριακές του Μαΐου και του Ιουνίου κάθε έτους τα εν λόγω καταστήματα θα μπορούν να λειτουργούν μεταξύ των ωρών 9.00 π.μ. και 7.00 μ.μ.

Επιπρόσθετα, με την πρόταση νόμου προτείνεται όπως, μέχρι την έκδοση κανονισμών που να καθορίζουν μεταξύ άλλων τα όρια των τουριστικών περιοχών/ζωνών, τα γενικά καταστήματα τα οποία βρίσκονται στην επαρχία Αμμοχώστου μπορούν να παραμένουν ανοικτά από τη Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο όχι νωρίτερα από τις 5.00 π.μ. και όχι αργότερα από τις 11.00 π.μ. και την Κυριακή όχι νωρίτερα από τις 7.30 π.μ. και όχι αργότερα από τις 11.00 μ.μ., όπως ακριβώς τύγχανε ήδη εφαρμογής με το τελευταίο σχετικό διάταγμα της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την εν λόγω επαρχία.

Αναφορικά με τα ειδικά καταστήματα που βρίσκονται στην επαρχία Αμμοχώστου, γίνεται εισήγηση να μπορούν να λειτουργούν για κάθε ημέρα της εβδομάδας είτε με βάση το προβλεπόμενο στην υφιστάμενη νομοθεσία ωράριο λειτουργίας των ειδικών καταστημάτων είτε αναπροσαρμόζοντας το ωράριό τους, ώστε αυτό να συμπίπτει με το ωράριο που καθορίζεται πιο πάνω για τα γενικά καταστήματα της επαρχίας Αμμοχώστου.

Τέλος, με την ίδια πρόταση νόμου προτείνεται όπως προστεθούν στην κατηγορία των ειδικών καταστημάτων και τα καταστήματα πώλησης αναμνηστικών ειδών (souvenir shops), τα οποία δε θα ανοίγουν νωρίτερα από τις 5.00 π.μ. και θα μπορούν να λειτουργούν μέχρι τις 10.00 μ.μ. κάθε ημέρα, από τη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή.

Πηγή: InBusinessNews