Έξι νέα σχέδια απασχόλησης από το υπουργείο Εργασίας

αναρτήθηκε στις 19 Φεβ 2014, 1:43 π.μ. από το χρήστη SYKADE Admin   [ ενημερώθηκε 19 Φεβ 2014, 1:44 π.μ. ]
Έξι νέα σχέδια απασχόλησης, τα οποία θα προσφέρουν κίνητρα για δημιουργία πέραν των 7.500 θέσεων εργασίας ή πρακτικής εξάσκησης, προκήρυξε σήμερα η Υπουργός Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου. Τα σχέδια αφορούν 5.000 θέσεις απόκτησης εργασιακής πείρας για νέους και 2.500 θέσεις εργασίας.

 Η υπουργός Εργασίας στάθηκε ιδιαίτερα στα δύο σχέδια που αφορούν τους νέους –πτυχιούχους και μη – και σημείωσε ότι στόχος είναι να προσφερθούν σε αυτούς ευκαιρίες. Το ένα σχέδιο αφορά εξάμηνη απασχόληση και πρακτική εργασία 2.500 απόφοιτων πανεπιστημίων και το δεύτερο αφορά την απασχόληση 2.500 νέων που είναι απόφοιτοι λυκείου ή μεταλυκειακής εκπαίδευσης. 

Η Υπουργός προκήρυξε επίσης το Σχέδιο επιχορήγησης της απασχόλησης σε επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου που εργοδοτούν από ένα έως τέσσερα άτομα, το σχέδιο επιδότησης της πρακτικής κατάρτισης συνδυασμένης με επιδότηση της εργοδότησης σε εργοδότες του λιανικού εμπορίου που εργοδοτούν από ένα έως 49 άτομα, το έκτακτο σχέδιο κατάρτισης εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2013 – Μαρτίου 2014 και το Πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για νεοπροσλαμβανόμενους ανέργους στον τομέα της ξενοδοχειακής βιομηχανίας. O συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνά τα 40 εκατ. ευρώ και τα εν λόγω σχέδια δύνανται να συγχρηματοδοτηθούν κατά 95% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με εξαίρεση το έκτακτο σχέδιο κατάρτισης εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες, το οποίο χρηματοδοτείται από το ανεργιακό επίδομα. Την ίδια ώρα η Υπουργός Εργασίας προανήγγειλε την προκήρυξη ακόμα τριών Σχεδίων εντός ολίγων ημερών, τα δύο εκ των οποίων αφορούν στήριξη σε χαμηλοσυνταξιούχους, ενώ το τρίτο ανοίγει για πρώτη φορά στην Κύπρο το κεφάλαιο κοινωνική οικονομία. 

Τα Σχέδια 
1. Σχέδιο επιχορήγησης της απασχόλησης σε επιχειρήσεις του Λιανικού Εμπορίου που εργοδοτούν 1-4 Άτομα
Το Σχέδιο αφορά την επιχορήγηση της απασχόλησης ενός εργοδοτουμένου, που εργάζεται με πλήρη ή/και μερική απασχόληση για τουλάχιστο δύο συνεχή χρόνια σε επιχειρήσεις του Λιανικού Εμπορίου που έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών τουλάχιστον 25% τους τελευταίους δώδεκα μήνες και εργοδοτούσαν από 1 μέχρι 4 άτομα τον Δεκέμβριο του 2013. Παρέχεται οικονομική βοήθεια προς τον εργοδότη, ύψους 70% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με μέγιστο ποσό τις €7.000 ως μέρος του μισθολογικού κόστους. Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη εργοδότηση του εργοδοτούμενου για δύο (2) μήνες χωρίς επιχορήγηση. Προϋπολογισμός Σχεδίου: €7 εκατομμύρια Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: • 20/02/2014: Έναρξη υποβολής αιτήσεων. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή • 31/03/2014: Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Αρμόδιος φορέας διαχείρισης: Τμήμα Εργασίας Για περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες www.mlsi.gov.cy και www.mlsi.gov.cy/dl Το Σχέδιο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 2. Σχέδιο επιδότησης της πρακτικής κατάρτισης συνδυασμένης με επιδότηση της εργοδότησης σε εργοδότες του Λιανικού Εμπορίου που εργοδοτούν 1-49
 Άτομα Το Σχέδιο αφορά την παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και εργοδοτούσαν από 1 μέχρι 49 άτομα τον Δεκέμβριο του 2013, για διευκόλυνση της πρόσληψης  ατόμων που ανήκουν στην ομάδα στόχου, όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο. Η ομάδα στόχου είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) που λαμβάνουν ανεργιακό επίδομα υπό την προϋπόθεση ότι δικαιούνται κατά την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής κατάρτισής τους τουλάχιστον ένα μήνα ανεργιακό επίδομα. Παρέχεται οικονομική βοήθεια  προς τον εργοδότη, ύψους 50% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με μέγιστο ύψος €3.000 ανά αίτηση εργοδότησης (συνολικό ποσό χορηγίας).  Η χορηγία θα δίδεται μόνο για τους πρώτους έξι (6) μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη απασχόληση του εργοδοτούμενου για δύο (2) μήνες χωρίς επιχορήγηση.  Μέγιστος αριθμός προσλήψεων ανά εργοδότη 5 (πέντε) άτομα. Προϋπολογισμός Σχεδίου:  €3 εκατομμύρια Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: • 24/02/2014: Έναρξη υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση ανέργου για πρακτική εξάσκηση διάρκειας ενός μηνός • 02/04/2014: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για επιδότηση της εργοδότησης του/ων ανέργου/ων εφόσον ολοκληρωθεί ο μήνας της πρακτικής εξάσκησής του/ς.  Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή • 30/04/2014: Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Αρμόδιος φορέας διαχείρισης:  Τμήμα Εργασίας Για περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες www.mlsi.gov.cy και www.mlsi.gov.cy/dl Το Σχέδιο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3. Έκτακτο σχέδιο κατάρτισης εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2013 – Μαρτίου 2014 Σκοπός του Έκτακτου Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών κατάρτισης σε εργαζόμενους ξενοδοχειακών μονάδων οι οποίοι ευρίσκονται σε καθεστώς αναστολής εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2013 – Μαρτίου 2014 με απώτερο στόχο τη βελτίωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και κατ΄ επέκταση την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου. Οι ξενοδοχειακές μονάδες που θα συμμετέχουν στο Σχέδιο θα καταβάλλουν στους καταρτιζόμενους επίδομα κατάρτισης ίσο προς τον κανονικό μισθό του καταρτιζόμενου, και βάση του οποίου θα καταβάλλονται οι εισφορές που εισπράττονται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα καταβάλλουν στην ξενοδοχειακή μονάδα, ως αρχή εφαρμογής του προγράμματος κατάρτισης, το ανεργιακό επίδομα που δικαιούνται οι καταρτιζόμενοι με βάση την παράγραφο 7 του άρθρου 31 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου Ν59Ι/2010. Σημειώνεται ότι το Σχέδιο άρχισε ήδη να εφαρμόζεται από τη 1η Δεκεμβρίου 2013. Αρμόδιος φορέας διαχείρισης:  Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Για περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες www.mlsi.gov.cy  και www.mlsi.gov.cy/sid 

4. Πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και Κατάρτισης για νεοπροσλαμβανόμενους ανέργους στον τομέα της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας. Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή επαγγελματικής κατάρτισης στο χώρο εργασίας σε νεοπροσλαµβανόµενους ανέργους χωρίς προηγούμενη πείρα στον τομέα της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας µε στόχο την εργοδότησή τους σε ξενοδοχειακές μονάδες. Δικαιούχοι είναι ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι για τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχόμενους μήνες, οι οποίοι στο παρελθόν δεν εργάστηκαν στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία. Στους ανέργους που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα θα καταβάλλεται επίδομα ύψους €125 την εβδομάδα. Στις ξενοδοχειακές μονάδες που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα και θα παρέχουν ενδοεπιχειρησιακά την κατάρτιση, θα παρέχεται αποζημίωση για το κόστος οργάνωσης και εφαρμογής των προγραμμάτων κατάρτισης, περιλαμβανομένου και του κόστους των εκπαιδευτών. Στην περίπτωση που η κατάρτιση θα διεξάγεται σε άλλες ξενοδοχειακές μονάδες, η αποζημίωση θα παρέχεται στις μονάδες αυτές. Και στις δύο περιπτώσεις η αποζημίωση θα ανέρχεται σε €100 μηνιαία ανά καταρτιζόμενο. Προϋπολογισμός Σχεδίου:  €2 εκατομμύρια Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: • 20/02/2014: Έναρξη υποβολής αιτήσεων.  Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή • 14/03/2014: Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Αρμόδιος φορέας διαχείρισης:  Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου Για περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες www.mlsi.gov.cy  και www.hhic.ac.cy Το Σχέδιο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

5. Σχέδιο τοποθέτησης ανέργων νέων αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και διετούς φοίτησης για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς. Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών πρακτικής κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας σε άνεργους νέους Αποφοίτους Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών, Συστήματος Μαθητείας και μεταλυκειακής εκπαίδευσης μέχρι και διετούς διάρκειας για βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους με την παράλληλη παροχή δυνατότητας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς να αξιοποιήσουν ανθρώπινο δυναμικό. Οι άνεργοι θα τοποθετούνται σε επιχειρήσεις/ οργανισμούς, με στόχο την απόκτηση εργασιακής πείρας για περίοδο 6 μηνών (26 εβδομάδων) σε θέσεις που αφορούν συγκεκριμένα επαγγέλματα. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης θα καταβάλλεται στους ανέργους από την ΑνΑΔ επίδομα κατάρτισης ύψους €125 την εβδομάδα.  Πρόσθετα θα καταβάλλονται εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.  Η τοποθέτηση δεν αποτελεί εργοδότηση του ανέργου από την επιχείρηση/ οργανισμό και δεν θα καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή από την επιχείρηση/ οργανισμό. Προϋπολογισμός Σχεδίου:  €8,5 εκατομμύρια Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: • 20/02/2014: Έναρξη υποβολής αιτήσεων.  Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή • 14/03/2014: Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Αρμόδιος φορέας διαχείρισης:  Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου Για περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες www. anad.org.cy και www.mlsi.gov.cy Το Σχέδιο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

6. Σχέδιο τοποθέτησης ανέργων νέων πτυχιούχων για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών πρακτικής κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας σε άνεργους νέους πτυχιούχους για βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους με την παράλληλη παροχή δυνατότητας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς να αξιοποιήσουν ανθρώπινο δυναμικό. Οι άνεργοι θα τοποθετούνται σε επιχειρήσεις/ οργανισμούς, με στόχο την απόκτηση εργασιακής πείρας για περίοδο 6 μηνών (26 εβδομάδων) σε θέσεις που αφορούν συγκεκριμένα επαγγέλματα. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης θα καταβάλλεται στους ανέργους από την ΑνΑΔ επίδομα κατάρτισης ύψους €125 την εβδομάδα.  Πρόσθετα θα καταβάλλονται εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.  Η τοποθέτηση δεν αποτελεί εργοδότηση του ανέργου από την επιχείρηση/ οργανισμό και δεν θα καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή από την επιχείρηση/ οργανισμό. Προϋπολογισμός Σχεδίου:  €8,5 εκατομμύρια Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: • 17/03/2014: Έναρξη υποβολής αιτήσεων.  Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή • 07/04/2014: Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Αρμόδιος φορέας διαχείρισης:  Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου Για περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες www.mlsi.gov.cy και www. anad.org.cy Το Σχέδιο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 


18/2/2014