Διαδικτυακή εκπαίδευση επιχειρήσεων για την προστασία των καταναλωτών

αναρτήθηκε στις 29 Μαρ 2018, 7:17 π.μ. από το χρήστη SYKADE Admin   [ ενημερώθηκε 29 Μαρ 2018, 7:17 π.μ. ]
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή πληροφορεί τις κυπριακές επιχειρήσεις, και ειδικά τις μικρομεσαίες, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που αποσκοπεί στην εκπαίδευση των επιχειρήσεων για τη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών. Η εκπαίδευση των επιχειρήσεων παρέχεται μέσω διαδικτυακών μαθημάτων (online courses) κατά τα οποία οι επιχειρήσεις μπορούν –μεταξύ άλλων– να ζητούν καθοδήγηση από εμπειρογνώμονες.

Στην ιστοσελίδα www.consumerlawready.eu  υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονικά τεστ, βίντεο και κουίζ που θα σας βοηθήσουν να αποκτήσετε τις απαραίτητες γνώσεις και να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε αρκετά για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Επιπρόσθετα στην ιστοσελίδα θα μπορείτε να κάνετε συζητήσεις μέσω φόρουμ με συναδέλφους αλλά και με τους εισηγητές. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις που θα εγγραφούν στο πρόγραμμα θα έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα κατά τον χρόνο που τους διευκολύνει, ενώ με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης των μαθημάτων μπορούν να κάνουν ένα ηλεκτρονικό τεστ με το οποίο θα επιστεγάσουν τις γνώσεις που αποκόμισαν με ένα πιστοποιητικό.

Τονίζεται ότι οι περισσότερες πληροφορίες και υλικό στην ιστοσελίδα διατίθενται και στην ελληνική γλώσσα. 

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή παροτρύνει όλες τις κυπριακές επιχειρήσεις να εγγραφούν στο πρόγραμμα, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τη νομοθεσία για τα δικαιώματα των καταναλωτών όχι μόνο θεωρητικά αλλά και πρακτικά. Η γνώση των νομικών σας υποχρεώσεων οδηγεί στη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρετε στους πελάτες σας, στην ενίσχυση της εμπιστοσύνη προς την επιχείρησή σας και στην απόκτηση γνώσεων που θα σας βοηθήσουν να αντιμετωπίζετε καλύτερα πιθανά παράπονα καταναλωτών.

Πηγή: www.consumer.gov.cy