Δημόσια διαβούλευση για πλαστικές σακούλες

αναρτήθηκε στις 7 Δεκ 2016, 6:04 π.μ. από το χρήστη SYKADE Admin   [ ενημερώθηκε 7 Δεκ 2016, 6:06 π.μ. ]
Δημόσια Διαβούλευση για τα Προσχέδια α) νομοθεσίας για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασιών και β) Κανονισμών για τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακούλων μεταφοράς,

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, πληροφορεί το κοινό ότι πραγματοποιεί δημόσια διαβούλευση για:
α) Το τροποποιητικό νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τους περί συσκευασιών και αποβλήτων συσκευασιών Νόμους του 2002 έως 2012 σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 94/62/ΕΚ» καιβ) Το προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο «Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της Κατανάλωσης Λεπτών Πλαστικών Σακούλων Μεταφοράς) Κανονισμοί του 2016.Τα προσχέδια του Νόμου και των Κανονισμών είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης, θα πραγματοποιηθεί δημόσια ακρόαση όπου θα παρουσιαστούν τα σχετικά προσχέδια, στην αίθουσα πολλαπλής χρήσης του Τμήματος Γεωργίας την Πέμπτη 10/11/2016 και ώρα 12:00.

Γραπτές απόψεις, σχόλια, συστάσεις ή/και παρατηρήσεις, μπορούν να αποσταλούν μέχρι τις 14/11/2016:
- στη Διεύθυνση: Διευθυντής Τμήματος Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, 1498 Λευκωσία,
- μέσω τηλεομοιότυπου: 22774945 ή/και
- ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδομείου echristodoulidou@environment.moa.gov.cy

Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚανονισμοί.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝομοσχέδιο.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠαρουσίαση για τις Πλαστικές σακούλες.pdf