Απόσυρση επικίνδυνων αναπτήρων από την αγορά

αναρτήθηκε στις 17 Ιαν 2017, 5:22 π.μ. από το χρήστη SYKADE Admin   [ ενημερώθηκε 17 Ιαν 2017, 5:22 π.μ. ]
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - -ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Απόσυρση επικίνδυνων αναπτήρων από την αγορά

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμων, πληροφορεί τόσο τους καταναλωτές όσο και τους οικονομικούς φορείς ότι οι αναπτήρες που περιγράφονται πιο κάτω έχουν αποσυρθεί από την αγορά:


 ** οι αναπτήρες είναι διαθέσιμοι σε διάφορους χρωματισμούς.

Σημειώνεται ότι οι αναπτήρες αυτοί, είναι προϊόν παράλληλης εισαγωγής και συνεπώς  δεν έχουν διατεθεί από τα γνωστά κανάλια διανομής τους στην Κύπρο. Διαφαίνεται ότι έχουν κατασκευαστεί για αγορές τρίτων χωρών και ως εκ τούτου δεν συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις ασφάλειας. Πιο συγκεκριμένα δεν φέρουν μηχανισμό ασφάλειας για παιδιά και συνεπώς συνιστούν σοβαρό κίνδυνο όταν χρησιμοποιούνται με ανορθόδοξο τρόπο από αυτά, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιές, τραυματισμούς ή ακόμη και θανάτους.
 
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους οικονομικούς φορείς που τυχόν κατέχουν τους αναπτήρες αυτούς να σταματήσουν τη διάθεση τους στην αγορά και να  ενημερώσουν αμέσως την Υπηρεσία.

Τέλος, καλούνται οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει τους αναπτήρες αυτούς, είτε να τους απορρίψουν είτε να διασφαλίσουν ότι θα φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Περαιτέρω καλούνται να ενημερώσουν την Υπηρεσία για το σημείο από το οποίο τους έχουν προμηθευτεί.


 ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22200930, 22200923
Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150
Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώστου 24816160
Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613

17/1/2017 
Επισυνάπται η επίσημη ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.