Νέα αγοράς

Από 1η Ιουλίου η χρέωση στις λεπτές πλαστικές σακούλες

αναρτήθηκε στις 25 Ιαν 2018, 1:05 π.μ. από το χρήστη SYKADE Admin   [ ενημερώθηκε 25 Ιαν 2018, 1:05 π.μ. ]

Σε εφαρμογή τίθεται από την 1η Ιουλίου 2018, το μέτρο για την απαγόρευση της δωρεάν διάθεσης της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς από πωλητές προϊόντων που διαθέτουν τέτοιες σακούλες στα σημεία πώλησης τους, σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
 
Η χρέωση για κάθε λεπτή σακούλα μεταφοράς θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στα πέντε σεντ (€0,05) συν ΦΠΑ από όλους τους πωλητές προϊόντων και θα είναι διακριτή στα δελτία αποδείξεων που δίνονται στους αγοραστές, καθώς και σε αυτά που φυλάγονται από τον πωλητή προϊόντων.
 
Όπως αναφέρει το Τμήμα Περιβάλλοντος, λεπτή πλαστική σακούλα μεταφοράς σημαίνει την πλαστική σακούλα μεταφοράς με πάχος τοιχώματος μικρότερο από 50 μικρά (μm). Οι Κανονισμοί δεν εφαρμόζονται για τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς, οι οποίες απαιτούνται για λόγους υγιεινής ή παρέχονται ως πρωτογενής συσκευασία χύδην τροφίμων ή όταν η χρήση τους συμβάλλει στην αποφυγή σπατάλης τροφίμων και έχουν πάχος τοιχώματος μικρότερο από 15 μικρά (μm). Αυτό συνεπάγεται ότι η χρέωση θα αφορά τις λεπτές πλαστικές σακούλες με πάχος από 15 μέχρι 50 μικρά (μm).

Σημειώνεται δε ότι τα έσοδα που θα συγκεντρώνονται από τη χρέωση της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς θα χρησιμοποιούνται για χρηματοδότηση δράσεων για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε συνεργασία με τα συλλογικά συστήματα διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών, τους πωλητές προϊόντων ή και οργανωμένα σύνολα πωλητών προϊόντων.
 
«Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 (Ν.163(Ι)/2017)» με πρόνοιες για τη μείωση της κατανάλωσης λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς έχει τεθεί σε ισχύ από τις 15 Νοεμβρίου, ενώ από τις 17 Νοεμβρίου 2017 έχουν τεθεί σε ισχύ «Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της Κατανάλωσης Λεπτής Πλαστικής Σακούλας Μεταφοράς) Κανονισμοί του 2017 (Κ.Δ.Π. 375/2017)».
 
Σκοπός του Τροποποιητικού Νόμου είναι η πλήρης εναρμόνιση και συμμόρφωση με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/720 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 η οποία τροποποιεί την Οδηγία 94/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης των λεπτών πλαστικών σακούλων μεταφοράς. Σκοπός των Κανονισμών είναι η υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων σε καθορισμένα χρονοδιαγράμματα, για τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς στη Δημοκρατία.
 
Ο Τροποποιητικός Νόμος και οι Κανονισμοί βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος www.moa.gov.cy/environment στη διαδρομή Διεθνείς Συμβάσεις, Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, Εθνική Νομοθεσία > Εθνική νομοθεσία > Διαχείριση Αποβλήτων.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος, Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου 20-22, 2414 Έγκωμη, Λευκωσία, στο τηλέφωνο 22866248 (κα Έλενα Χριστοδουλίδου), στο τηλεομοιότυπο 22774945 και στην ηλεκτρονικό ταχυδρομείο echristodoulidou@environment.moa.gov.cy.

Ειδικός φόρος σε προϊόντα καπνού και υγρό για ηλεκτρονικά τσιγάρα

αναρτήθηκε στις 25 Σεπ 2017, 6:30 π.μ. από το χρήστη SYKADE Admin   [ ενημερώθηκε 25 Σεπ 2017, 6:31 π.μ. ]


ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού και στο υγρό για χρήση σε ηλεκτρονικά τσιγάρα ανακοινώνει το Τμήμα Τελωνείων.


Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Τμήματος, με βάση τον τροποποιητικό Νόμο περί Φόρων Κατανάλωσης, δημιουργείται μια νέα κατηγορία βιομηχανοποιημένων καπνών με την ονομασία «θερμαινόμενα προϊόντα καπνού» με συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης €150 ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους επί του μείγματος καπνού.

Ως θερμαινόμενα προϊόντα καπνού θεωρούνται τα προϊόντα που περιέχουν μείγμα καπνού τα οποία παράγουν αερόλυμα μέσω της θέρμανσης του μείγματος και όχι καύσης.

Δημιουργείται επίσης μια νέα κατηγορία άλλων προϊόντων με την ονομασία «υγρό για χρήση σε ηλεκτρονικά τσιγάρα» με συντελεστή φόρου κατανάλωσης €0,12 ανά χιλιοστόλιτρο επί της ποσότητας του υγρού ανεξάρτητα εάν αυτό περιέχει νικοτίνη.

Σημειώνεται ότι τα προϊόντα αυτά επιβαρύνονται με φόρο κατανάλωσης όταν παράγονται στο εσωτερικό της Δημοκρατίας, προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισάγονται στη Δημοκρατία από τρίτες χώρες καθώς και σε άλλες περιπτώσεις όπως αυτές καθορίζονται στον περί Φόρο Κατανάλωσης Νόμο Ν. 91(Ι)/2004.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι με βάση το Νόμο για την κατασκευή άλλων προϊόντων όπως το υγρό για χρήση σε ηλεκτρονικά τσιγάρα, απαιτείται η έκδοση σχετικής άδειας από το Τελωνείο με την καταβολή ετήσιου τέλους.

Ως εκ τούτου, καλούνται οι κατασκευαστές υγρού για χρήση σε ηλεκτρονικά τσιγάρα να υποβάλουν άμεσα σχετική αίτηση στο Τελωνείο στην χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκονται τα υποστατικά στα οποία θα κατασκευάζονται τα προϊόντα.

Επίσης, μέχρι την υποβολή και εξέταση της άδειας τους, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Τελωνείο στην χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκονται τα υποστατικά τους για διευθέτηση της λειτουργίας τους και την καταβολή τυχόν οφειλών που έχουν προκύψει από την ημερομηνία εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

Πηγή: tvonenews

Κλειστά τα γενικά καταστήματα το δεκαπενταύγουστο

αναρτήθηκε στις 7 Αυγ 2017, 2:01 π.μ. από το χρήστη SYKADE Admin   [ ενημερώθηκε 7 Αυγ 2017, 2:02 π.μ. ]


Όλα τα Γενικά Καταστήματα την Τρίτη, 15 Αυγούστου 2017, θα πρέπει να παραμείνουν κλειστά αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η ρύθμιση αυτή, σημειώνεται, γίνεται σύμφωνα με την περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νομοθεσία, αναφέρει ανακοίνωση του ΓΤΠ.

Επιπλέον, όσα Ειδικά Καταστήματα λειτουργήσουν, θα πρέπει να αποζημιώσουν τους υπαλλήλους που θα απασχοληθούν την ημέρα αυτή με αναλογία 1:2.

Κλειστά τα γενικά καταστήματα την 1η Μαΐου

αναρτήθηκε στις 27 Απρ 2017, 6:43 π.μ. από το χρήστη SYKADE Admin   [ ενημερώθηκε 27 Απρ 2017, 6:43 π.μ. ]

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας για τη λειτουργία των καταστημάτων την 1η Μαΐου

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τον περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμο, όλα τα Γενικά Καταστήματα τη Δευτέρα 1η Μαΐου 2017, θα πρέπει να παραμείνουν κλειστά.

Επιπλέον, όσα Ειδικά Καταστήματα λειτουργήσουν, θα πρέπει να αποζημιώσουν τους υπαλλήλους που θα απασχοληθούν την ημέρα αυτή με αναλογία 1:2. 

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών 

Convenience stores want better regulations

αναρτήθηκε στις 11 Απρ 2017, 1:00 π.μ. από το χρήστη SYKADE Admin   [ ενημερώθηκε 11 Απρ 2017, 1:00 π.μ. ]

Owners of 24-hour convenience stores know the Sunday shopping debate has been settled, but they feel the state has to give them something if the neighbourhood kiosk is to survive.

The Cyprus Association of Convenience Stores (SYKADE), a group advocating for kiosks that operate 24 hours a day, is calling on parliament and government to find a happy medium in the shopping debacle.

SYKADE president Andreas Theodoulou says their members are on the losing side if nothing is done.

He recently argued before a House Labour Committee that convenience stores ought to have an exclusive right to sell tobacco products and print media.

“This can bring about better inspections on the sale of tobacco and also help kiosks stay afloat,” Theodoulou told the Cyprus Weekly, adding that they are not against the free market.

“We just want the state to regulate the market fairly, that’s all,” Theodoulou said.

For years, small businesses fought alongside opposition parties against supermarkets opening on Sunday. But the SYKADE head says Sunday shopping was eventually engraved in people’s mind.

“It’s not something that people are willing to give up, Sunday shopping is widely accepted now”, he said.

The Nicosia convenience store owner believes the government has an important role in setting some ground rules. He cited zones for large discount stores in other countries, saying this is a form of regulation that makes sense with no losers.

“Giving kiosks exclusivity on tobacco and media is not any different from having other specialised shops like tyre dealers for example,” he said.

Theodoulou says MPs and Labour Minister Zeta Emilianidou have already agreed with his proposal, but this is a catch-22 situation.

On the one hand, they took away the minister’s right to regulate, and on the other, passing a law this year is politically impossible, he said.

“People need their supermarkets, but they also need their convenience stores,” he added.

Κλειστά τα καταστήματα Κυριακή και Δευτέρα του Πάσχα

αναρτήθηκε στις 5 Απρ 2017, 4:44 π.μ. από το χρήστη SYKADE Admin   [ ενημερώθηκε 5 Απρ 2017, 4:44 π.μ. ]

Ανοιχτά μόνο μέχρι τις έξι το απόγευμα Μεγάλη Παρασκευή και Σάββατο

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει ότι σύμφωνα με την περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων νομοθεσία, όλα τα γενικά καταστήματα θα πρέπει να είναι κλειστά κατά την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα. Οι εργαζόμενοι σε ειδικά καταστήματα οι οποίοι θα εργαστούν τις πιο πάνω μέρες, θα πρέπει να αποζημιωθούν με αναλογία 1:2 για κάθε ώρα εργασίας.

Επίσης, σημειώνεται ότι σύμφωνα με την πιο πάνω νομοθεσία, τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο όλα τα γενικά καταστήματα πρέπει να κλείσουν στις 6:00μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ληφθούν στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων και στο τηλέφωνο 22803100.

Μέτρα πίεσης για το ωράριο θα μελετήσει η Βουλή

αναρτήθηκε στις 8 Μαρ 2017, 10:49 μ.μ. από το χρήστη SYKADE Admin   [ ενημερώθηκε 8 Μαρ 2017, 10:50 μ.μ. ]

Ανακινούν το θέμα στην Επιτροπή Εργασίας στις 14 Μαρτίου

Στην εξέταση εναλλακτικών λύσεων και μέτρων πίεσης προς την κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η Βουλή, σε περίπτωση που ναυαγήσουν και πάλι οι διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών όσον αφορά στη ρύθμιση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων.

Το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου την Τρίτη 14 Μαρτίου, σε ενημέρωση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας για την επίδραση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων και  τους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιουργούνται.

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί έπειτα από πρόταση των βουλευτών Αντρέα Φακοντή, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, Ελένης Μαύρου, Μαρίνου Μουσιούττα και Άγγελου Βότση.

Η κοινοβουλευτική επιτροπή αναμένει να διαπιστώσει τις προθέσεις της κυβέρνησης προκειμένου να καθορίσει τα επόμενά της βήματα. Όπως ανέφερε στο InBusinessNews ο πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας της Βουλής, Αντρέας Φακοντής, η Βουλή θα αναμένει να ακούσει τις θέσεις της υπουργού Εργασίας και κατά πόσο θα υπάρξει διαφοροποίηση στη στάση και οποιαδήποτε νέα πρόταση από πλευράς εκτελεστικής εξουσίας. 
«Αν και υπήρξαν άτυπες συναντήσεις, διάφορες προτάσεις και αρχικές σκέψεις από πλευράς κυβέρνησης για να δούμε κατά πόσο οι δύο πλευρές μπορούν να εξεύρουν μία λύση, εντούτοις μέχρι στιγμής δεν υπήρξε οποιαδήποτε επίσημη πρόταση από πλευράς της υπουργού», είπε σχετικά ο κ. Φακοντής.

Ερωτηθείς για την αντίδραση της κοινοβουλευτικής επιτροπής, σε περίπτωση που οι συζητήσεις αποδειχθούν και πάλι άκαρπες, ανέφερε ότι θα δοθεί χρόνος και ότι η Βουλή έχει διάφορες σκέψεις επί του θέματος.

«Σε περίπτωση που η κυβέρνηση συνεχίζει να έχει την ίδια στάση, η Βουλή θα πρέπει να μελετήσει κατά πόσο μπορεί να ασκήσει άλλα μέτρα πίεσης», τόνισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας της Βουλής. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι «κανένας από μόνος του δεν μπορεί να λύσει το θέμα, εφόσον έχει μεσολαβήσει απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου». 

Όπως πληροφορείται το InBusinessNews, δεν αναμένεται οποιαδήποτε νέα πρόταση επί του θέματος από πλευράς κυβέρνησης, η οποία εξακολουθεί να προκρίνει την επιστροφή στην υπουργό Εργασίας του δικαιώματος έκδοσης διαταγμάτων για ρύθμιση του ωραρίου των καταστημάτων ως τη μοναδική διαθέσιμη νομική οδό.

Για το θέμα κλήθηκαν να παραστούν, μεταξύ άλλων, η υπουργός Εργασίας, εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας, καθώς και οι εμπλεκόμενες οργανώσεις και σύνδεσμοι του λιανικού εμπορίου.

Αυτορρύθμιση της αγοράς
Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας του ΠΑ.ΣΥ.ΛΙ.Ε, Μάριος Αντωνίου δήλωσε στο InBusinessNews ότι η αγορά λειτουργεί ομαλά και με πλήρη τάξη, σημειώνοντας ότι «το κάθε είδος επιχείρησης προσάρμοσε αναλόγως τα ωράριά του για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών». 

Σύμφωνα με τον κ. Αντωνίου, με εξαίρεση το άρθρο, το οποίο κρίθηκε αντισυνταγματικό από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, τον Μάρτιο του 2016, «εφαρμόζεται πλήρως η νομοθεσία του 2006 για το ωράριο των γενικών καταστημάτων όσον αφορά στην τήρηση των αργιών και στην παραχώρηση των ωφελημάτων στους εργαζομένους». 

Όπως είπε ο γγ του ΠΑ.ΣΥ.ΛΙ.Ε, «εάν πράγματι η Βουλή επιθυμεί την εξεύρεση λύσης στο ζήτημα του ωραρίου των καταστημάτων, ο μόνος τρόπος είναι να παραχωρήσει εκ νέου το δικαίωμα στην υπουργό Εργασίας να εκδώσει διάταγμα, με το οποίο θα ρυθμίζεται το ωράριο».

Το ωράριο για τις αργίες και το Πάσχα
Σημειώνεται ότι τα γενικά καταστήματα - μέλη του ΠΑ.ΣΥ.ΛΙ.Ε θα παραμείνουν ανοιχτά το Σάββατο 25 Μαρτίου, ενώ θα είναι κλειστά το Σάββατο 1 Απριλίου.

Όσον αφορά στο ωράριο των ημερών του Πάσχα, τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα, ενώ τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο τα καταστήματα θα λειτουργήσουν μέχρι τις 18:00.

Πηγή: InBusinessNews 

Yπ. Εργασίας για λειτουργία καταστήματων την Καθαρά Δευτέρα

αναρτήθηκε στις 23 Φεβ 2017, 6:58 π.μ. από το χρήστη SYKADE Admin   [ ενημερώθηκε 23 Φεβ 2017, 6:59 π.μ. ]

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας για τη λειτουργία των γενικών καταστημάτων την Καθαρά Δευτέρα.


Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. ενημερώνει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες της περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους νομοθεσίας, τα γενικά καταστήματα μπορούν να παραμένουν ανοιχτά την Καθαρά Δευτέρα.

Όσοι εργαζόμενοι εργαστούν την ημέρα αυτή, θα πρέπει να αποζημιωθούν με αναλογία 1:2 για κάθε ώρα εργασίας.

Πηγή: Sigmalive

ΠΟΒΕΚ: Επιστολή στην Υπ. Εργασίας για τα ωράρια των καταστημάτων

αναρτήθηκε στις 14 Φεβ 2017, 5:11 π.μ. από το χρήστη SYKADE Admin   [ ενημερώθηκε 14 Φεβ 2017, 5:12 π.μ. ]

Επιστολή στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου, αναφορικά με τα ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων, απέστειλε σήμερα η ΠΟΒΕΚ, η οποία διαπιστώνει ότι η υφιστάμενη κατάσταση είναι αποτέλεσμα μιας "ισοπεδωτικής και φιλελεύθερης πολιτικής”, που έχει εφαρμοστεί από το 2013.

Στην επιστολή της, η ΠΟΒΕΚ αναφέρει ότι η πολιτική του Υπουργείου Εργασίας "στρέφεται ενάντια των δεκάδων χιλιάδων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, βρίσκεται σε σύγκρουση με την πλειοψηφία των κομμάτων του Κοινοβουλίου και εξυπηρετεί στο τέλος της ημέρας μια δεκάδα πολυεπιχειρήσεων και αλυσίδων υπεραγορών”
.
Αναφερόμενη στις επανειλημμένες δηλώσεις της Υπουργού Εργασίας ότι γίνεται διάλογος, η ΠΟΒΕΚ διερωτάται με ποιους γίνεται ο συγκεκριμένος διάλογος, αφού όπως υποστηρίζει με την ίδια για πάνω από δύο χρόνια δεν έγινε καμιά επαφή.

"Το ίδιο πληροφορούμαστε ισχύει και για άλλους φορείς, συνδέσμους, συνδικαλιστικές οργανώσεις. Δυστυχώς ευνοείτε μια   κατάσταση η οποία  βολεύει μόνο  τους δέκα μεγάλους της αγοράς. Κυρία Υπουργέ, δεν δεχόμαστε την υφιστάμενη, απαράδεχτη, άδικη και ετεροβαρή αντιμετώπιση χιλιάδων μελών μας, οι οποίοι πληρώνουν βαρύ κόστος από την συνεχιζόμενη κατάσταση πραγμάτων. Είναι επιτακτική ανάγκη η ισοζυγισμένη και δίκαιη επίλυση του όλου προβλήματος”, αναφέρει στην επιστολή της η ΠΟΒΕΚ.

Καλεί, τέλος, την Υπουργό Εργασίας όπως ορίσει συνάντηση το συντομότερο και υποστηρίζει ότι πρέπει "να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας με ξεκάθαρες προτάσεις και θέσεις”.

Το κλείσιμο καταστημάτων σε Ελλάδα Κυριακές, επηρεάζει Κύπρο

αναρτήθηκε στις 18 Ιαν 2017, 5:00 π.μ. από το χρήστη SYKADE Admin   [ ενημερώθηκε 18 Ιαν 2017, 5:00 π.μ. ]

Για «απόφαση σταθμό» της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) στην Ελλάδα, που έκρινε αντισυνταγματική την απόφαση για λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, κάνει λόγο η ΠΟΒΕΚ, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι επηρεάζει και την Κύπρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, «η πιο πάνω απόφαση Ανωτάτου Δικαστικού Σώματος χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επηρεάζει άμεσα και έμμεσα και την Κύπρο, αφού όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης, η αργία της Κυριακής θεωρείται ως αναφαίρετο δικαίωμα τόσο των εργαζομένων όσο και των επαγγελματιών, που κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα και τις Αρχές διεθνούς δικαίου ανεξαρτήτως Πολιτεύματος και Χώρας».

Η ΠΟΒΕΚ καλεί, παράλληλα, την Εκτελεστική Εξουσία, το Υπουργείο Εργασίας και τη Βουλή «άμεσα και πρακτικά να προχωρήσουν στην επίλυση του χάους και της αναρχίας που επικρατεί στα θέματα λειτουργίας των καταστημάτων στην Κύπρο, επιβάλλοντας τον Νόμο, την τάξη και το Σύνταγμα».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΟΒΕΚ, στην απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ καταγράφονται τα συνταγματικά δικαιώματα των εργαζομένων και των πολιτών, σε σχέση με την αργία της Κυριακής ως τακτικό διάλειμμα της εβδομαδιαίας εργασίας, που υπηρετεί την υγεία και την ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, προσφέροντας και τη δυνατότητα οργάνωσης της κοινωνικής και οικογενειακής ζωής.

18/1/2017


1-10 of 143