Καυσόξυλα μόνο με άδεια

αναρτήθηκε στις 30 Μαρ 2014, 6:32 π.μ. από το χρήστη SYKADE Admin   [ ενημερώθηκε 30 Μαρ 2014, 6:32 π.μ. ]
Ο αναπληρωτής διευθυντή του Τμήματος Δασών, ενημέρωσε ότι τα περίπτερα και τα καταστήματα διαρκούς εξυπηρέτησης μπορούν πλέον να πωλούν καυσόξυλα σύμφωνα με το νέο διάταγμα της Υπουργού Εργασίας.

Διευκρινίζεται, ωστόσο, στην επιστολή, ότι όσοι εμπορεύονται καυσόξυλα, θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη σχετική άδεια από το Τμήμα Δασών. Το έντυπο αίτησης (Αίτηση για Χορήγηση Άδειας Εμπορίας Καυσόξυλων) για τη χορήγηση άδειας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δασών (www.moa.gov.cy/forest) και στον πιο κάτω σύνδεσμο.

Σημειώνεται ότι η άδεια εμπορίας καυσόξυλων είναι ετήσια. Ο περί του Ελέγχου της Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας Νόμος (Ν.139 (Ι) του 2013) προνοεί, μεταξύ άλλων ότι μόνο νόμιμα υλοτομημένη ξυλεία και προϊόντα ξυλείας τοποθετούνται στην αγορά. Πληροφορίες μπορείτε να πάρετε επίσης στο τηλέφωνο 22805514.